Perbezaan Di Antara Takaful dan Insurances

Maksud Takaful

Takaful adalah pelan perlindungan berdasarkan prinsip Syariah. Konsep yang diutamakan di dalam takaful adalah sepakat. Sepakat menanggung risiko bersama sama peserta lain melalui perjanjian akad jual beli didalam polisi

Secara ringkasnya sumbangan peserta takaful setiap bulan di sumbangkan juga ke dalam dana tabarruk (bermaksud derma).

Sekiranya peserta takaful ditimpa musibah membuat tuntutan ke atas manafaat yang di ambil, syarikat takaful bertanggungjawab membayar sejumlah yang diperkatakan dalam polisi. Dalam makna lain, syarikat cuma menguruskan sahaja dana tabaruk samada dari segi simpanan atau pelaburan. Tetapi sebenarnya duit pampasan yang syarikat bayar itu merupakan sumbangan dari peserta peserta lain sahaja.

Maksud Insurance

Insurans adalah pemindahan risiko daripada seorang individu seperti anda, atau sebuah organisasi, seperti syarikat anda, kepada syarikat insurans. Anda atau syarikat anda akan dikenali sebagai pemegang polisi. Syarikat insurans akan menerima bayaran daripada anda dalam bentuk premium dan sekiranya anda mengalami sebarang kerugian atau kerosakan, syarikat insurans akan membayar pampasan kepada anda.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *