Pelaburan Unit AMANAH PMB Investment

 

PMB Investment Berhad adalah sebuah Syarikat Pengurusan Dana Islam (IFMC). Ia menawarkan unit amanah saham dan perkhidmatan pengurusan dana. Ia merupakan anak syarikat milik penuh Pelaburan MARA Berhad, salah satu pelopor dalam industri unit di Malaysia dengan lebih daripada lima dekad pengalaman.

Syarikat itu mengambil alih nama semasa pada 28 Februari 2014 berikutan menjalankan penjenamaan semula kumpulan itu. Ini adalah untuk menggambarkan perubahan nama syarikat induk dari Amanah Saham MARA Berhad kepada nama sekarang.

PMB menawarkan mandat portfolio budi bicara untuk pelaburan dalam ekuiti patuh Syariah, sukuk dan instrumen pasaran wang Islam, atau gabungan mana-mana tiga kelas aset.Setakat 31 Disember 2018, PMB berjaya mengurus 15 unit amanah dengan jumlah dana di bawah pengurusan dana unit amanah, dana borong dan mandat portfolio adalah RM1.09 bilion pada 31 Disember 2018.