Produk & Perkhidmatan

Takaful Hayat

Pelan Takaful Keluarga bertempoh yang memberikan pembayaran sekali gus kepada penerima manafaat sekiranya berlakunya kematian,lumpuh mahupun sakit kritikal

Kad
Perubatan

Kos Rawatan yang meningkat setiap tahun menyebabkan perlunya adanya kad perubatan

Pelaburan Unit Amanah

Unit Amanah adalah satu daripada pelbagai jenis produk pelaburan yang ditawarkan dalam pasaran modal di negara ini.

Insurance Kenderaan

Mempunyai perlindungan insurans kereta dapat meringankan beban kewangan apabila kemalangan atau kecurian terhadap kenderaan anda.