Insurance Kenderaan

Image result for auto insurance

Perlindungan terhadap kerosakan kenderaan:

  1. Disebabkan oleh kemalangan
  2. Disebabkan oleh kebakaran atau kecurian kereta
  3. Menyediakan perlindungan liabiliti undang-undang terhadap kecederaan tubuh badan, kematian atau kerosakan harta pihak ketiga yang disebabkan oleh kemalangan

Perlindungan tambahan bagi memenuhi keperluan anda. Servis Bantuan Kecemasan 24 jam – Bantuan IKHLAS