Pelaburan Unit Amanah

Should You Boost Your EPF Savings With Unit Trust Investments?

Unit trust merupakan salah satu instrumen untuk mempelbagaikan kaedah simpanan dan pelaburan wang selain daripada menyimpan wang di bank ataupun ASB, satu tempat lain adalah simpanan unit amanah yang patuh syariah

PMB investment merupakan salah satu syarikat (IFMC) selain Bank Islam yang menawarkan pelaburan secara islamic. PMB investment mempunyai 14 dana yang masing masing mempunyai strategi tersendiri.

Fund yang pernah memenangi award dalam The Edge Thomson Reuters Lipper adalah

  1. PMB Shariah Premier Fund
  2. PMB Shariah Aggresive Fund
  3. PMB Shariah Dividen Fund
  4. PMB Shariah Growth Fund